Czynniki podziału aminokwasów

Posted by sportowcyiodzywki on Sierpień 19, 2014 in Uncategorized |

Są różne czynniki podziału aminokwasów. Biochemia zwraca uwagę na występowanie w białkach i miejsce syntezy. Chemia przywiązuje wagę do budowy łańcucha, liczby grup funkcyjnych i ich położenie w cząsteczce. Aminokwasy dzielimy podstawowo na proteogenne i nieproteogenne. To klasyfikacja z punktu widzenia biochemii. Aminokwasy proteogenne można podzielić jeszcze na egzogenne, czyli takie, których człowiek sam nie wytworzy i musi je dostarczyć w pożywieniu i aminokwasy endogenne, czyli takie, które ustrój potrafi sam wytworzyć.

To podział ze względu na miejsce syntezy. Chemia dzieli też aminokwasy ze względu na chata ter łańcucha. Tu wyróżniamy aminokwasy pierścieniowe (w tym aromatyczne) i łańcuchowe. Ze względu na punkt izoelektryczny, czyli wartość pH, przy której cząsteczka posiada grupy funkcyjne, aminokwasy można podzielić na obojętne (tyle samo gru aminowych i kwasowych) oraz oczywiście kwasowe i zasadowe. Ze względu na przemiany szkieletów aminokwasy dzielmy na glikogenie, które dostarczają pirogronianu, ketogenne i glikoketogenne.

Copyright © 2013-2018 Odżywki dla prawdziwych sportowców All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.8.1 theme from BuyNowShop.com.