Klasyfikacja aminokwasów

Posted by sportowcyiodzywki on Sierpień 19, 2014 in Uncategorized |

Wyróżniamy siedem grup aminokwasów. To tradycyjny podział chemiczny. Pierwsza grupa to aminokwasy alifatyczne. Ich podstawnikiem jest łańcuch węglowodorowy. Bardzo znanym przedstawicielem tej grupy jest glicyna. Drugą grupę stanowią aminokwasy zawierające grupę hydroksylową. Są też aminokwasy zawierające siarkę w podstawniku. Są to metionina i cysteina. Metionina jest bardzo ważnym aminokwasem. Bierze udział w procesie translacji białka. Cysteina może reagować z drugą cysteiną. Utworzone miedzy cząsteczkami wiązanie odgrywa ważną rolę w tworzeniu struktury przestrzennej białek.

Aminokwasy aromatyczne posiadają w łańcuchu podstawnika pierścienie sześciowęglowe. Do aminokwasów amidowych zalicza się asparginę i glutaminę. Przedostatnią grupę stanowią aminokwasy kwaśne. Wykazują one odczyn kwaśny, ponieważ mają dodatkową grupę karboksylową. Ich nazwy tworzy się nieco inaczej dodając słowo kwas na początku. Przykładami są tutaj: kwas asparginowy i kwas glutaminowy. Istnieją też oczywiście aminokwasy zasadowe, które posiadają dodatkową grupę aminową.

Copyright © 2013-2018 Odżywki dla prawdziwych sportowców All rights reserved.
Desk Mess Mirrored v1.8.1 theme from BuyNowShop.com.